2012:7 Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys - naturolyckor

Om publikationen

Löpnummer: 2012:7

Diarienummer: 420-2516-11

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 60

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2012:7

Utredning av risker för ras och skred, erosion och översvämning i Blekinge, samt hur riskerna förändras i framtida klimat. I utredningen identifieras vilken bebyggelse, vilka vägar, miljöfarliga verksamheter, förorenade områden och vattenskyddsområden som ligger i riskområde för ras och skred, erosion eller översvämning. Utredningen är framtagen av Statens Geotekniska Institut.

Kontakt