2012:7 Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys - naturolyckor

Om publikationen

Löpnummer:
2012:7
Diarienummer:
420-2516-11
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2012:7

Utredning av risker för ras och skred, erosion och översvämning i Blekinge, samt hur riskerna förändras i framtida klimat. I utredningen identifieras vilken bebyggelse, vilka vägar, miljöfarliga verksamheter, förorenade områden och vattenskyddsområden som ligger i riskområde för ras och skred, erosion eller översvämning. Utredningen är framtagen av Statens Geotekniska Institut.

Kontakt