2012:6 Projekt strömstare i Blekinge - Sammanställning av inventering 1996-2010

Om publikationen

Löpnummer: 2012:6

Diarienummer: 502-2708-10

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 30

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2012:6

Länsstyrelsen ansvarar för den regionala miljöövervakningen i länet. Denna rapport ingår som en del i arbetet med att följa tillståndet och förändringar i miljön. Övervakningen av strömstare ingår i programområdet Landskap inom delprogrammet Artövervakning – strömstare och forsärla.

Kontakt