2012:6 Projekt strömstare i Blekinge - Sammanställning av inventering 1996-2010

Om publikationen

Löpnummer:
2012:6
Diarienummer:
502-2708-10
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
30
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2012:6

Länsstyrelsen ansvarar för den regionala miljöövervakningen i länet. Denna rapport ingår som en del i arbetet med att följa tillståndet och förändringar i miljön. Övervakningen av strömstare ingår i programområdet Landskap inom delprogrammet Artövervakning – strömstare och forsärla.

Kontakt