2012:5 Bottenfauna i Blekinge län – Undersökning av 15 lokaler i vattendrag

Om publikationen

Löpnummer:
2012:5
Diarienummer:
581-1355-2011
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
55
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2012:5

Årets undersökning har omfattat totalt 15 lokaler i rinnande vatten. Resultatet har utvärderats enligt två av Naturvårdsverkets publikationer. Bedömning har gjorts av ekologisk status avseende surhet, påverkan av näringsämnen, allmän ekologisk kvalitet samt sammanvägd ekologisk status enligt Naturvårdsverkets handbok 2007:4.

Kontakt