2012:4 Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag- Redovisning till regeringen av Uppdrag 49 i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2011

Om publikationen

Löpnummer:
2012:4
Diarienummer:
400-2094-11
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
58
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2012:4

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag-
Redovisning till regeringen av Uppdrag 49 i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2011

Kontakt