2012:4 Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag- Redovisning till regeringen av Uppdrag 49 i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2011

Om publikationen

Löpnummer: 2012:4

Diarienummer: 400-2094-11

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 58

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2012:4

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag-
Redovisning till regeringen av Uppdrag 49 i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2011

Kontakt