2012:3 Groddjuren på Utklipporna – Populationerna på Norraskär och Mellanskär, reproduktionsframgång samt återfynd på Södraskär

Om publikationen

Löpnummer:
2012:3
Diarienummer:
511-2608-11
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2012:3

Tidigare studier har visat att Utklipporna har en speciell och från andra svenska lokaler avvikande sammansättning av groddjur (Wirén 2009b). Populationen av grönfläckig padda Bufo viridis variabilis är helt dominerade på Södraskär, medan förekomsten av strandpadda Bufo calamita, vanlig padda Bufo bufo, långbensgroda Rana dalmatina och mindre vattensalamander Triturus vulgaris är betydligt sparsammare.

Kontakt