2012:2 Grönfläckig padda i Blekinge 2011 – Utplantering på Flakskär

Om publikationen

Löpnummer:
2012:2
Diarienummer:
511-2608-11
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2012:2

Den grönfläckiga paddan är Sveriges mest sällsynta groddjur med en total populationsstorlek på endast 1000-2000 individer på ett fåtal lokaler. Arten är därför rödlistad av Artdatabanken som akut hotad (CR) i den senaste rödlistan från 2010.

Kontakt