2012:2 Grönfläckig padda i Blekinge 2011 – Utplantering på Flakskär

Om publikationen

Löpnummer: 2012:2

Diarienummer: 511-2608-11

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 22

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2012:2

Den grönfläckiga paddan är Sveriges mest sällsynta groddjur med en total populationsstorlek på endast 1000-2000 individer på ett fåtal lokaler. Arten är därför rödlistad av Artdatabanken som akut hotad (CR) i den senaste rödlistan från 2010.

Kontakt