2012:16 Analys av bostadsmarknaden i Blekinge län 2012

Om publikationen

Löpnummer: 2012:16

Diarienummer: 405-3584-2011

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 72

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2012:16

Syftet med den årliga bostadsmarknadsenkäten är att erhålla en överblick över det aktuella läget på bostadsmarknaden i länet, följa utvecklingen över tiden och ta fram lämpligt underlag för bedömning över hur bostadsmarknaden i länet kommer att utvecklas över de närmast kommande åren

Kontakt