2012:16 Analys av bostadsmarknaden i Blekinge län 2012

Om publikationen

Löpnummer:
2012:16
Diarienummer:
405-3584-2011
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
72
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2012:16

Syftet med den årliga bostadsmarknadsenkäten är att erhålla en överblick över det aktuella läget på bostadsmarknaden i länet, följa utvecklingen över tiden och ta fram lämpligt underlag för bedömning över hur bostadsmarknaden i länet kommer att utvecklas över de närmast kommande åren

Kontakt