2012:15 Energibalans 2010 Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer: 2012:15

Diarienummer: 420-1756-2011

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 39

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2012:15

Energibalansen är en kartläggning av energianvändning, regional produktion av el och fjärrvärme samt emissioner av växthusgaser i Blekinge län. Utifrån senast tillgängliga statistik jämförs energiläget år 2010 med 1990, 1995, 2000, 2005, 2006, 2007 och 2008 för att kunna utläsa tendenser och förändringar inom energiområdet.

Kontakt