2012:15 Energibalans 2010 Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer:
2012:15
Diarienummer:
420-1756-2011
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
39
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2012:15

Energibalansen är en kartläggning av energianvändning, regional produktion av el och fjärrvärme samt emissioner av växthusgaser i Blekinge län. Utifrån senast tillgängliga statistik jämförs energiläget år 2010 med 1990, 1995, 2000, 2005, 2006, 2007 och 2008 för att kunna utläsa tendenser och förändringar inom energiområdet.

Kontakt