2012:14 Forsärlan - En studie inom det regionala miljöövervakningsprogrammet 2002-2012

Om publikationen

Löpnummer:
2012:14
Diarienummer:
502-2635-11
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2012:14

Länsstyrelsen ansvarar för den regionala miljöövervakningen i länet. Denna rapport ingår som en del i arbetet med att följa tillståndet och förändringar i miljön. Övervakningen av forsärla ingår i delprogrammet Artövervakning – forsärla och strömstare.

Kontakt