2012:14 Forsärlan - En studie inom det regionala miljöövervakningsprogrammet 2002-2012

Om publikationen

Löpnummer: 2012:14

Diarienummer: 502-2635-11

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 22

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2012:14

Länsstyrelsen ansvarar för den regionala miljöövervakningen i länet. Denna rapport ingår som en del i arbetet med att följa tillståndet och förändringar i miljön. Övervakningen av forsärla ingår i delprogrammet Artövervakning – forsärla och strömstare.

Kontakt