2012:13 Miljömål i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer: 2012:13

Diarienummer: 501-2376-12

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2012:13

Sammanställning av miljökvalitetsmålen med preciseringar och av regeringen beslutade etappmål.

Kontakt