2012:13 Miljömål i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer:
2012:13
Diarienummer:
501-2376-12
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2012:13

Sammanställning av miljökvalitetsmålen med preciseringar och av regeringen beslutade etappmål.

Kontakt