2012:12 Utveckling av en miljögiftsindikator – kiselalger i rinnande vatten

Om publikationen

Löpnummer:
2012:12
Diarienummer:
502-1623-2011
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport
Omslag 2012:12

I genomsnitt är andelen deformerade kiselalgsskal lågt och variationen liten mellan år i svenska vattendrag opåverkade av tungmetaller eller jordbruk (0,23 ± 0,45 %). Andelen ökar signifikant tio gånger under tungmetall (Cu, Cd, Pb, Zn)- och bekämpningsmedelspåverkan. Värden > 1 % ska noteras som en indikation på en möjlig påverkan.

Kontakt