2012:12 Utveckling av en miljögiftsindikator – kiselalger i rinnande vatten

Om publikationen

Löpnummer: 2012:12

Diarienummer: 502-1623-2011

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Omslag 2012:12

I genomsnitt är andelen deformerade kiselalgsskal lågt och variationen liten mellan år i svenska vattendrag opåverkade av tungmetaller eller jordbruk (0,23 ± 0,45 %). Andelen ökar signifikant tio gånger under tungmetall (Cu, Cd, Pb, Zn)- och bekämpningsmedelspåverkan. Värden > 1 % ska noteras som en indikation på en möjlig påverkan.

Kontakt