2012:10 Kustbebyggelseprojektet

Om publikationen

Löpnummer:
2012:10
Diarienummer:
436-1242-1211
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
133
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2012:10

I Kustbebyggelseprojektet har inventeringar, arkivstudier och lokala bebyggelseanalyser genomförts under 2010 i kustorterna Krokstrand, Rossö, Grebbestad, Kalvö i Fjällbacka skärgård, Fjällbacka, Bovallstrand, Hunnebostrand-Ulebergshamn, Bohus-Malmön, Fiskebäckskil-Östersidan, Stockevik och Grundsund i norra Bohuslän. Under 2011 har motsvarande arbete genomförts i kustorterna Hällevik,
Hörvik, Vägga, Tärnö, Gyön, Kuggeboda-Stenaby, Hasslö och Sturkö i Blekinge samt i Berghamn, Bönhamn, Ulvöhamn och Skeppsmalen i Västernorrland.

Kontakt