2012 Klimatanpassning i fysisk planering

Om publikationen

Löpnummer: 2012

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 978-91-86533-61-8

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 164

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Klimatanpassning i fysisk planering

Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna

Kontakt