2011:9 Kiselalgsundersökning i Blekinge län 2010

Om publikationen

Löpnummer:
2011:9
Diarienummer:
502-2376-10
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2011:9

Under hösten 2010 genomförde Länsstyrelsen i Blekinge kiselalgsundersökningar på 6 lokaler i lika många vattendrag. Undersökningarna utfördes som en del av Länsstyrelsens regionala miljöövervakning inom delprogrammet Kiselalger i vattendrag. Syftet med programmet är att med hjälp av kiselalgerna som miljöindikator bedöma allmän vattenkvalitet och olika typer av påverkan såsom försurning, övergödning och organisk förorening.

Kontakt