2011:9 Kiselalgsundersökning i Blekinge län 2010

Om publikationen

Löpnummer: 2011:9

Diarienummer: 502-2376-10

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2011:9

Under hösten 2010 genomförde Länsstyrelsen i Blekinge kiselalgsundersökningar på 6 lokaler i lika många vattendrag. Undersökningarna utfördes som en del av Länsstyrelsens regionala miljöövervakning inom delprogrammet Kiselalger i vattendrag. Syftet med programmet är att med hjälp av kiselalgerna som miljöindikator bedöma allmän vattenkvalitet och olika typer av påverkan såsom försurning, övergödning och organisk förorening.

Kontakt