2011:8 Bostadsmarknadsanalys 2011 för Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer:
2011:8
Diarienummer:
405-3345-2010
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
30
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2011:8

Syftet med den årliga bostadsmarknadsenkäten är att erhålla en överblick över det aktuella läget på bostadsmarknaden, följa utvecklingen över tiden och ta fram lämpligt underlag för bedömning över hur bostadsmarknaden i länet kommer att utvecklas över de närmast kommande åren.

Kontakt