2011:8 Bostadsmarknadsanalys 2011 för Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer: 2011:8

Diarienummer: 405-3345-2010

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 30

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2011:8

Syftet med den årliga bostadsmarknadsenkäten är att erhålla en överblick över det aktuella läget på bostadsmarknaden, följa utvecklingen över tiden och ta fram lämpligt underlag för bedömning över hur bostadsmarknaden i länet kommer att utvecklas över de närmast kommande åren.

Kontakt