2011:7 Jämförande test av kiselalgers och bottenfaunas lämplighet som indikatorer för närsaltshalt och surhet inom miljömålsuppföljningen

Om publikationen

Löpnummer: 2011:7

Diarienummer: 502-1119-09

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 274

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2011:7

Data från 321 enskilda vattendrag med information om vattenkemi, kiselalger och bottenfauna sammanställdes och analyserades för att jämföra kiselalgers och bottenfaunas lämplighet som indikatorer på närsaltshalt och surhet inom miljömålsuppföljningen.

Kontakt