2011:7 Jämförande test av kiselalgers och bottenfaunas lämplighet som indikatorer för närsaltshalt och surhet inom miljömålsuppföljningen

Om publikationen

Löpnummer:
2011:7
Diarienummer:
502-1119-09
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
274
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2011:7

Data från 321 enskilda vattendrag med information om vattenkemi, kiselalger och bottenfauna sammanställdes och analyserades för att jämföra kiselalgers och bottenfaunas lämplighet som indikatorer på närsaltshalt och surhet inom miljömålsuppföljningen.

Kontakt