2011:6 Framtagande av gemensamt delprogram ”Kiselalger i vattendrag”

Om publikationen

Löpnummer: 2011:6

Diarienummer: 502-9187-08

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 62

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2011:6

Länsstyrelsen i Blekinge är projektledare för utvecklingen av ett gemensamt delprogram för kiselalger i vattendrag.

Kontakt