2011:6 Framtagande av gemensamt delprogram ”Kiselalger i vattendrag”

Om publikationen

Löpnummer:
2011:6
Diarienummer:
502-9187-08
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
62
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2011:6

Länsstyrelsen i Blekinge är projektledare för utvecklingen av ett gemensamt delprogram för kiselalger i vattendrag.

Kontakt