2011:4 Tillsyn över kommunernas tillsyn av beviljade serveringstillstånd i Blekinge län 2009

Om publikationen

Löpnummer: 2011:4

Diarienummer: 705-996-2011

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 22

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2011:1

I Regleringsbrevet för 2010 har länsstyrelserna fått i uppdrag att se till att skärpa den kommunala tillsynen inom alkoholområdet. Länsstyrelsen ska även utveckla tillsynen inom länet.

Kontakt