2011:4 Tillsyn över kommunernas tillsyn av beviljade serveringstillstånd i Blekinge län 2009

Om publikationen

Löpnummer:
2011:4
Diarienummer:
705-996-2011
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2011:1

I Regleringsbrevet för 2010 har länsstyrelserna fått i uppdrag att se till att skärpa den kommunala tillsynen inom alkoholområdet. Länsstyrelsen ska även utveckla tillsynen inom länet.

Kontakt