2011:3 De glacialrelikta kräftdjurens utbredning i norra Sverige (Norrland)

Om publikationen

Löpnummer: 2011:3

Diarienummer: 502-1458-10

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 110

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2011:3

Den klimatförändring som sker i dag påverkar både växter och djur. En djurgrupp som skulle kunna användas för att övervaka effekten av ett förändrat klimat är de glacialrelikta kräftdjuren. De relikta kräftdjurens krav på låg temperatur kan medföra en möjlighet att använda dem för att följa biologiska förändringar orsakade av den väntade globala uppvärmningen.

Kontakt