2011:2 Varför minskar ejdern (Somateria mollissima) på Utklippan och i övriga Östersjön?

Om publikationen

Löpnummer:
2011:2
Diarienummer:
502-0660-10
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2011:2

Ejdern tillhör toppkonsumenterna i den marina näringsväven och kan därför sägas vara en indikator för näringstillståndet och miljögifter i havet. Arten började etablera sig i Blekinge i Bräkne Hoby skärgård under 1940-talet. På 1960-talet började den även att häcka i östra och västra Blekinge. Den första ejderhäckningen på ögruppen Utklippan i Karlskrona skärgård inträffade 1968 och 1975, då den första inventeringen genomfördes på Utklippan, noterades 6 par. Antalet ökade därefter kraftigt fram till toppåret 1994, då 243 häckande ådor noterades. Därefter har populationen minskat och 2010 häckade 154 ådor.

Kontakt