2011:12 Till landet! Kustnära fritidshusbygge i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer: 2011:12

Diarienummer: 436-6882-09

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 83

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2011:12

Text

Kontakt