2011:12 Till landet! Kustnära fritidshusbygge i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer:
2011:12
Diarienummer:
436-6882-09
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
83
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2011:12

Text

Kontakt