2011:10 Regional risk- och sårbarhetsanalys 2011 i enlighet med MSBFS 2010:7

Om publikationen

Löpnummer:
2011:10
Diarienummer:
451-297-2011
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2011:10

Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att i möjligaste mån identifiera och bedöma regionala risker och sårbarheter samt att ge förslag och beslutsunderlag till åtgärder. Målet är ett säkrare samhälle för invånarna.

Kontakt