2011:10 Regional risk- och sårbarhetsanalys 2011 i enlighet med MSBFS 2010:7

Om publikationen

Löpnummer: 2011:10

Diarienummer: 451-297-2011

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2011:10

Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att i möjligaste mån identifiera och bedöma regionala risker och sårbarheter samt att ge förslag och beslutsunderlag till åtgärder. Målet är ett säkrare samhälle för invånarna.

Kontakt