2011:1 Utklipporna-Groddjur och reproduktionshabitat maj 2010

Om publikationen

Löpnummer:
2011:1
Diarienummer:
511-1014-10
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2011:1

De senaste årens inventeringar av groddjur på Utklipporna
har visat att populationen av grönfläckig padda Bufo viridis
variabilis är både den största och tätaste i Sverige (Wirén
2009). Andra arter på öarna är strandpadda Bufo calamita,
vanlig padda Bufo bufo, långbensgroda Rana dalmatina
och mindre vattensalamander Triturus vulgaris. Förekomsten av dessa arter är dock betydligt mindre. Inventeringarna har huvudsakligen gjorts på Södraskär.

Kontakt