2010:9 Provfiske vid Tromtö i Blekinge län, augusti 2009

Om publikationen

Löpnummer: 2010:9

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 11

Publikationstyp: Rapport

Omslag rapport 2010:9

På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge ge nomför
des ett provfiske efter varmvattensarter inom
vattenområdet tillhörande Tromtö naturreservat,
inklusive området runt Ivö. Syftet med undersökningen
är att få underlag för planering av ett eventuellt
marint reservat i området. Provfisket utfördes
av personal från Naturvetenskapliga institutionen,
Högskolan i Kalmar, 10-14 augusti 2009.

Kontakt