2010:8 Marin inventering vid Utklippans naturreservat i Blekinge, oktober 2009

Om publikationen

Löpnummer:
2010:8
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
25
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2010:8

På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge ge nom för -
des en inventering av makrovegetation och fisk i
vattenområdet innanför Utklippans naturreservat
den 27-29 oktober 2009. Syftet med inventeringen
var att få underlag för planering av ett eventuellt
marint naturreservat.

Kontakt