2010:8 Marin inventering vid Utklippans naturreservat i Blekinge, oktober 2009

Om publikationen

Löpnummer: 2010:8

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 25

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2010:8

På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge ge nom för -
des en inventering av makrovegetation och fisk i
vattenområdet innanför Utklippans naturreservat
den 27-29 oktober 2009. Syftet med inventeringen
var att få underlag för planering av ett eventuellt
marint naturreservat.

Kontakt