2010:7 De glacialrelikta kräftdjurens utbredning i södra Sverige (Götaland och Svealand)

Om publikationen

Löpnummer:
2010:7
Diarienummer:
502-4483-09
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
146
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2010:7

Den klimatförändring som sker i dag påverkar både växter och djur. En djurgrupp som skulle kunna användas för att övervaka effekten av ett förändrat klimat är de glaciala kräftdjuren. De relikta kräftdjurens krav på låg temperatur leder till en möjlighet att använda dem för att följa biologiska förändringar orsakade av den beräknade globala uppvärmningen.

Kontakt