2010:7 De glacialrelikta kräftdjurens utbredning i södra Sverige (Götaland och Svealand)

Om publikationen

Löpnummer: 2010:7

Diarienummer: 502-4483-09

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 146

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2010:7

Den klimatförändring som sker i dag påverkar både växter och djur. En djurgrupp som skulle kunna användas för att övervaka effekten av ett förändrat klimat är de glaciala kräftdjuren. De relikta kräftdjurens krav på låg temperatur leder till en möjlighet att använda dem för att följa biologiska förändringar orsakade av den beräknade globala uppvärmningen.

Kontakt