2010:6 Länsrapport 2009 Tobak och Folköl Tillsynsarbetet enligt Tobaks- och Alkohollagen i Blekinge Läns kommuner under 2009

Om publikationen

Löpnummer:
2010:6
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
15
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2010:6

Statens folkhälsoinstitut (FHI) har ansvaret för att efterlevnaden av tobaks- och alkohollagens
bestämmelser följs ute i landet och har därmed det centrala tillsynsansvaret. FHI ska även råda och stötta Länsstyrelserna som har det regionala tillsynsansvaret. Den omedelbara tillsynen av lagarnas bestämmelser har kommunerna. Länsstyrelserna har dessutom en
rådande och stöttande roll gentemot kommunerna.

Kontakt