2010:5 Utklippan Grönfläckig padda (Bufo viridis variabilis) 2007-2009. Populationen, konditionen och habitatet

Om publikationen

Löpnummer:
2010:5
Diarienummer:
511-1080-09
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2010:5

Utklippan, som tidigare hette Utklipporna, kan delas upp i tre delar - två öar Norraskär och Södraskär samt ett skär, Degerhuvudet, som till större delen ligger under havsytan (figur 1). Norraskär har en landareal på ungefär
6 hektar medan Södraskärs är lite under 5 hektar.
Under de senaste åren har det visat sig att populationen

Kontakt