2010:5 Utklippan Grönfläckig padda (Bufo viridis variabilis) 2007-2009. Populationen, konditionen och habitatet

Om publikationen

Löpnummer: 2010:5

Diarienummer: 511-1080-09

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 18

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2010:5

Utklippan, som tidigare hette Utklipporna, kan delas upp i tre delar - två öar Norraskär och Södraskär samt ett skär, Degerhuvudet, som till större delen ligger under havsytan (figur 1). Norraskär har en landareal på ungefär
6 hektar medan Södraskärs är lite under 5 hektar.
Under de senaste åren har det visat sig att populationen

Kontakt