2010:3 Grönfläckig padda i Blekinge 2009– Utplantering på Flakskär

Om publikationen

Löpnummer:
2010:3
Diarienummer:
511-1080-09
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2010:3

Den grönfläckiga paddan är Sveriges mest sällsynta ryggradsdjur med en total populationsstorlek
på endast 1000-2000 individer på ett fåtal lokaler. Arten är därför rödlistad av Artdatabanken som akut hotad (CR).

Kontakt