2010:2 Lavar på Jordö

Om publikationen

Löpnummer:
2010:2
Diarienummer:
511-1080-09
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2010:2

Denna rapport baseras på två inventeringar. Dels en inventering av sten- och jordlavar som genomfördes
den 25 juli 2009 av Lars Fröberg, dels en inventeringen av skyddsvärda träd som genomfördes mellan 21 oktober och 12 november 2008

Kontakt