2010:2 Lavar på Jordö

Om publikationen

Löpnummer: 2010:2

Diarienummer: 511-1080-09

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2010:2

Denna rapport baseras på två inventeringar. Dels en inventering av sten- och jordlavar som genomfördes
den 25 juli 2009 av Lars Fröberg, dels en inventeringen av skyddsvärda träd som genomfördes mellan 21 oktober och 12 november 2008

Kontakt