2010:18 Utvärdering av Glasklart - Ansvarsfull alkoholservering

Om publikationen

Löpnummer: 2010:18

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 27

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2010:18

Länsstyrelsen i Blekinge län gav under hösten år 2010 Otilia Svensson i uppdrag att utvärdera
projektet Ansvarsfull alkoholservering, som i Blekinge går under namnet Glasklart. Syftet har
varit att värdera betydelsen av utbildningen under åren 2004-2010.

Kontakt