2010:18 Utvärdering av Glasklart - Ansvarsfull alkoholservering

Om publikationen

Löpnummer:
2010:18
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
27
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2010:18

Länsstyrelsen i Blekinge län gav under hösten år 2010 Otilia Svensson i uppdrag att utvärdera
projektet Ansvarsfull alkoholservering, som i Blekinge går under namnet Glasklart. Syftet har
varit att värdera betydelsen av utbildningen under åren 2004-2010.

Kontakt