2010:16 Kulturhistorisk dokumentation av vattendrag i Blekinge 2005-2008 - Mörrumsån, Mieån, Bräkneån och Lyckebyån

Om publikationen

Löpnummer:
2010:16
Diarienummer:
436-3112-10
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2010:16

Det har snurrat många kvarnhjul i Blekinge vattendrag och de fl esta av dem har tystnat och försvunnit. Verksamheterna har varit många och skiftande, från malning av mjöl till tillverkning av maskiner. Den här rapporten beskriver huvudsakligen den del av
kulturmiljön som har varit beroende av vattnet som kraftkälla vid Blekinges fyra största vattendrag; Mörrumsån, Mieån, Bräkneån och Lyckebyån.

Kontakt