2010:15 Strandpadda i Blekinge 2010

Om publikationen

Löpnummer:
2010:15
Diarienummer:
511-1014-10
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2010:15

I Blekinge förekommer strandpaddan vid tio lokaler med sentida fynd. Under 2010 inventerades
fem av dem för att bekräfta reproduktion och för att undersöka om de nyligen grävda dammarna
nyttjades. Början av sommaren var mycket torr, och det är oklart om några vatten torkade ut innan
ynglen hann metamorfosera. I slutet av juli kom det kraftiga regn, och de flesta dammarna återfick
ungefär samma vattenstånd som tidigt under säsongen.

Kontakt