2010:14 Grönfläckig padda i Blekinge 2010. Utplantering på Flakskär

Om publikationen

Löpnummer:
2010:14
Diarienummer:
511-1014-10
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2010:14

Den grönfläckiga paddan är Sveriges mest sällsynta groddjur med en total populationsstorlek på
endast 1000-2000 individer på ett fåtal lokaler. Arten är därför rödlistad av Artdatabanken som
akut hotad (CR) i den senaste rödlistan från 2010.


Situationen för den grönfläckiga paddan i Blekinge har undersökts under många år på den enda
kvarvarande lokalen Utklippan, där föryngringen sker i hällkar nära havet. Efter en nedgång i
antalet under 1990-talet, skedde en förstärkning med exemplar från Limhamns kalkbrott, med
lyckat resultat. Genom lokalens isolerade läge har denna uppgång inte kunnat utnyttjas vidare,
med spontan etablering av nya populationer i närheten. Naturlig spridning till nyrestaurerade lokaler är annars det bästa sättet att få en hotad art att öka i antal.

Kontakt