2010:13 Undervattensvegetation på mjukbottnar i Blekinge läns kustvatten En sammanställning och analys av inventeringar utförda 2001–2008

Om publikationen

Löpnummer: 2010:13

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 30

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2010:13

I den här studien sammanställdes inventeringar av vattenväxter utförda mellan år 2001 – 2008
i 25 vattenförekomster i Blekinge skärgård. Syftet med studien var att analysera rumsliga variationer i växtartsammansättning på mjukbotten, samt undersöka vilka arter som är representativa respektive unika för en viss typ av miljö.

Kontakt