2010:12 Mnemosynefjäril i Blekinge- Aktuell status 2009, historik och åtgärder

Om publikationen

Löpnummer: 2010:12

Diarienummer: 511-1014-10

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2010:12

Mnemosynefjärilen är en stor och lättidentifierad
dagfjäril som är fridlyst, upptagen på EU:s lista
över skyddsvärda arter och rödlistad som starkt
hotad (EN) i Sverige. Arten är mycket lokalt förekommande och har minskat dramatiskt i Sverige
de senaste 50 åren.

Kontakt