2010:12 Mnemosynefjäril i Blekinge- Aktuell status 2009, historik och åtgärder

Om publikationen

Löpnummer:
2010:12
Diarienummer:
511-1014-10
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2010:12

Mnemosynefjärilen är en stor och lättidentifierad
dagfjäril som är fridlyst, upptagen på EU:s lista
över skyddsvärda arter och rödlistad som starkt
hotad (EN) i Sverige. Arten är mycket lokalt förekommande och har minskat dramatiskt i Sverige
de senaste 50 åren.

Kontakt