2010:10 Sex hotade bokskogsarter i Blekinge- Inventeringar 2008-2009

Om publikationen

Löpnummer: 2010:10

Diarienummer: 511-1080-09

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 34

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2010:10

På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län besöktes
ett flertal lokaler i länet i syfte att försöka
fastställa förekomst av arter inom ”Åtgärdsprogram
för bevarande av sex hotade bokskogsarter”
(Malmqvist m fl 2006). Programmet omfattar
de hotade arterna röd ögonknäppare Denticollis
rubens, rombjätteknäppare Stenagostus rhombeus,
gropig blombagge Ischnomera sanguinicollis, bokblombock Stictoleptura (Anoplodera) scutellata,
igelkottstaggsvamp Hericium erinaceus och bokporlav
Pertusaria velata.

Kontakt