2010:1 Större vattensalamander i Blekinge 2009

Om publikationen

Löpnummer: 2010:1

Diarienummer: 511-1080-09

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 111

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2010:1

Denna rapport består av två delar. Del 1 tar upp
resultaten av översiktsinventeringen i Blekige län
och Del 2 redovisar resultaten av inventeringen
i 25 utvalda Natura 2000-områden.

Kontakt