2010:1 Större vattensalamander i Blekinge 2009

Om publikationen

Löpnummer:
2010:1
Diarienummer:
511-1080-09
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
111
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2010:1

Denna rapport består av två delar. Del 1 tar upp
resultaten av översiktsinventeringen i Blekige län
och Del 2 redovisar resultaten av inventeringen
i 25 utvalda Natura 2000-områden.

Kontakt