Rapport Slutredovisning C-händelse

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Slutredovisning C-händelse

Händelser med farliga ämnen är relativt ovanliga i Sverige. Konsekvenserna av en
kemikalieolycka kan däremot bli stora både för samhället som helhet och för de människor
som vistas i den omedelbara närheten av händelsen. En tredje grupp som kan utsättas
är insatspersonalen som måste gå in i en miljö som kan vara farlig över ett stort
geografiskt område.

Kontakt