Rapport Skräbeån 2009

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 143

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Skräbeån 2009

Skräbeåns vattenvårdskommitté bildades 1996 och driver recipientkontrollen av Skräbeåns avrinningsområde. ALcontrol AB har anlitats för att utföra kontrollen. Denna rapport är en sammanfattnig av resultaten för 2009.

Kontakt