Rapport Ronnebyån 2009

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 134

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Ronnebyån 2009

Ronnebyåns vattenvårdsförbund bildades 1971 och driver sedan 2003 recipientkontrollen av Ronnebyåns avrinningsområde. Eurofins AB har anlitats för att utföra kontrollen. Denna rapport är en sammanfattnig av resultaten för 2009.

Kontakt