Rapport Ronnebyån 2009

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
134
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Ronnebyån 2009

Ronnebyåns vattenvårdsförbund bildades 1971 och driver sedan 2003 recipientkontrollen av Ronnebyåns avrinningsområde. Eurofins AB har anlitats för att utföra kontrollen. Denna rapport är en sammanfattnig av resultaten för 2009.

Kontakt