Rapport Mörrumsån 2009

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
234
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Mörrumsån 2009

Mörrumsåns vattenvårdsförbund driver recipientkontrollen av Mörrumsåns avrinningsområde och ALcontrol AB har sedan 1995 anlitats för att utföra kontrollen. Denna rapport är en sammanfattnig av resultaten för 2009.

Kontakt