Rapport Mörrumsån 2009

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 234

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Mörrumsån 2009

Mörrumsåns vattenvårdsförbund driver recipientkontrollen av Mörrumsåns avrinningsområde och ALcontrol AB har sedan 1995 anlitats för att utföra kontrollen. Denna rapport är en sammanfattnig av resultaten för 2009.

Kontakt