Rapport Miljö och hälsa 2009. Rapport från Skåne, Blekinge, Halland och Kronobergs län.

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 44

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Miljö och Hälsa 2009

2007 genomfördes en nationell enkät med fokus på miljöns påverkan på den vuxna befolkningens hälsa. Målgruppen var personer i åldrarna mellan 18 och 80 år som hade bott i Sverige i minst 5 år. Analysen av enkätsvaren ger en aktuell bild av exponeringen för olika miljöfaktorer i Sverige och beskriver vilka hälsoeffekter eller risker denna exponering för med sig i befolkningen.

Kontakt