Rapport Lyckebyån 2009

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 154

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Lyckebyån 2009

Lyckebyåns vattenförbund driver recipientkontrollen av Lyckebyåns avrinningsområde och Eurofins AB har anlitats för att utföra kontrollen. Denna rapport är en sammanfattnig av resultaten för 2009.

Kontakt