Rapport Bräkneån 2009

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 54

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Bräkneån 2009

Bräkneåns vattenförbund driver recipientkontrollen av Bräkneåns avrinningsområde sedan 1992 och ALcontrol AB har anlitats för att utföra kontrollen. Denna rapport är en sammanfattnig av resultaten för 2009.

Kontakt