2009:9 Stormusslor i Blekinge län– sammanställning och analys av inventeringar från 1958 till 2008

Om publikationen

Löpnummer: 2009:9

Diarienummer: 502-7131-07

ISBN/ISSN-nr: 1651–8527

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 84

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2009:9

Denna rapport har kommit till som ett resultat av behovet att sammanställa kunskapsläget om stormusslor i Blekinge. Stormusslor är en spännande grupp av organismer, med globalt hotas många arter i takt med urbaniseringen. Några av arterna är särskilt intressanta, exempelvis flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla, eftersom de kan användas som indikatorer på naturliga förhållanden i åar och bäckar.
Flodpärlmussla används bland annat för att följa upp miljömålen Levande sjöar och vattendrag samt Ett rikt växt och djurliv.

Kontakt