2009:6 Miljötillståndet i Blekinge 2008. Uppföljning av de regionala miljömålen

Om publikationen

Löpnummer: 2009:6

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 72

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2009:6

Rapporten beskriver miljötillståndet i Blekinge i förhållande till de 15 nationella miljökvalitetsmålen som gäller för Blekinge och länets 64 delmål. Rapporten innehåller också exempel på vad som görs internationellt, nationellt och i Blekinge för att vi ska nå miljömålen och några vardagstips vad var och en av oss kan göra.

Kontakt