2009:6 Miljötillståndet i Blekinge 2008. Uppföljning av de regionala miljömålen

Om publikationen

Löpnummer:
2009:6
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
72
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2009:6

Rapporten beskriver miljötillståndet i Blekinge i förhållande till de 15 nationella miljökvalitetsmålen som gäller för Blekinge och länets 64 delmål. Rapporten innehåller också exempel på vad som görs internationellt, nationellt och i Blekinge för att vi ska nå miljömålen och några vardagstips vad var och en av oss kan göra.

Kontakt