2009:5 Screening av miljögifter i Blekinge år 2007–LAS, silver, sukralos och kathon

Om publikationen

Löpnummer:
2009:5
Diarienummer:
502-7167-06
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2009:5

Den regionala miljöövervakningen har som målsättning att dokumentera tillståndet och förändringar i miljön med avseende på relevanta miljöproblem i länet. En del ämnen som tagits i bruk
under 1900-talet har visat sig orsaka stora problem i miljön. Det som utmärker ett miljögift är att ämnet har fått en omfattande spridning i miljön och att det kan skada organismer redan i låga halter, åtminstone om det får verka under lång tid. Miljögifter är oftast stabila och långlivade, vilket innebär att de inte bryts ner så snabbt utan kan spridas över stora områden. Om ämnet dessutom kan lagras i levande vävnader, så ökar faran att ett ämne skall orsaka biologiska effekter.

Kontakt