2009:3 Bostadsmarknadsenkät 2009-2010 Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer:
2009:3
Diarienummer:
405-10446-08
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
29
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2009:3

Bostadsmarknadsenkät 2009-2010 Blekinge län

Kontakt