2009:3 Bostadsmarknadsenkät 2009-2010 Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer: 2009:3

Diarienummer: 405-10446-08

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 29

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2009:3

Bostadsmarknadsenkät 2009-2010 Blekinge län

Kontakt