2009:22 Dagfjärilar i Blekingska hagmarker - Inventering 2007-2009

Om publikationen

Löpnummer: 2009:22

Diarienummer: 502-8349-08

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 77

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2009:22

På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge Län inventerades 42 hagmarkslokaler i Blekinge år 2007-2009. Av dessa ligger 22 av lokalerna i Karlskrona kommun, 8 i Ronneby kommun, 5 i Karlshamns kommun, 4 i Olofströms kommun och 3 i Sölvesborgs kommun. Metoden som använts är den så kallade engelska metoden ”Pollard’s walk” som går ut på att en slinga följs i det aktuella området.

Kontakt